Hvad kan du gø­re som

BT - - NYHEDER -

FEM GO­DE RÅD 2: Lav reg­ler el­ler af­ta­ler Reg­ler vir­ker bed­re end di­a­log. Brug ger­ne fak­ta og loven som ar­gu­ment. Sig f.eks.:

»Der sker man­ge ulyk­ker med uop­ma­er­k­som­hed. Jeg vil ik­ke ha­ve, at du kom­mer til ska­de, hvis du sm­ser når du cyk­ler. Du kan og­så få en bø­de.« Fo­re­slå din te­e­na­ger at stop­pe op el­ler la­de mo­bi­len bli­ve i lom­men. 3: Støt dit barn i at si­ge fra Når fora­el­dre har la­vet kla­re reg­ler, f.eks. om mo­bil­brug og cy­kel­hjelm, har de un­ge let­te­re ved at si­ge fra over for ven­ner­ne. Isa­er te­en-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.