Pen­ge­ma­ski­nen Poké­mon

BT - - NYHEDER -

MAN­GE VINDERE po­ké­monja­e­ge­re til at kø­be po­wer­banks.

Poké­mon-di­l­len kan end­da og­så kom­me café- og re­stau­ran­te­je­re til go­de. I spil­let fin­des der nem­lig nog­le så­kald­te ‘po­ké­stops’, hvor man kan få en ga­ve hvert fem­te mi­nut, som man kan bru­ge til at fan­ge Poké­mons.

Hvis man som cafée­jer er så hel­dig, at der lig­ger et po­ké­stop ta­et på ens café, kan man for­ven­te en mas­se po­ké­monja­e­ge­re, der ger­ne vil va­e­re i na­er­he­den af po­ké­stop­pet, og så er det jo na­er­lig­gen­de at sa­et­te sig ind på caféen. Der­u­d­over kan man la­eg­ge en så­kaldt ‘lu­re’ på et po­ké­stop, der til­tra­ek­ker en mas­se po­ké­mo­ner i de 30 mi­nut­ter, som den va­rer.

Fle­re caféer, re­stau­ran­ter og turi­stat­trak­tio­ner va­el­ger i den for­bin­del­se og­så at kø­be dis­se ’lu­res’ for rig­ti­ge pen­ge, så de kan til­tra­ek­ke po­ké­mon­spil­len­de kun­der.

En af de hel­di­ge caféer er The Bur­ger Sha­ck i År­hus, der har et po­ké­stop lig­gen­de ta­et på.

»Vi har haft su­per me­get gla­e­de af det. Hver gang en ‘lu­re’ ak­ti­ve­res, kan vi se, at folk strøm­mer til,« forta­el­ler Phi­lip Kej­ser, der er mar­keds­fø­rings­ansvar­lig hos The Bur­ger Sha­ck.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.