Ken­diskok er ble­vet far for fem­te gang

BT - - NYHEDER -

Der er lyk­ke­li­ge om­sta­en­dig­he­der hos den kend­te tv-kok Ja­mie Oli­ver, der net­op er ble­vet far til en lil­le dreng. Det af­slø­rer den stol­te far på sin In­s­ta­gram-pro­fil, hvor han har lagt et bil­le­de op af sin ny­fød­te søn, der er svøbt i et ta­ep­pe. »Og det her ske­te li­ge! Det er en lil­le dreng. Al­le i Oli­ver­fa­mi­li­en er me­get over­ra­ske­de og me­re end lyk­ke­li­ge. Han kom sik­kert til ver­den, og mor var helt ut­ro­lig,« skri­ver Ja­mie Oli­ver.

Ken­diskok­ken af­slø­rer, at søn­nens navn end­nu ik­ke er på plads, og at den lil­le purk ve­jer knap 3,6 ki­lo.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.