Be­bo­e­re skal gen­hu­ses ef­ter Aar­hus-brand

BT - - NYHEDER -

En stør­re tag­brand ha­er­ge­de i går Ve­ster Al­le 27 og Vester­ga­de 78 i Aar­hus.

»Der er en byg­nings­brand – en tag­brand – i for­bin­del­se med, at man har vil­let bra­en­de no­get tag­pap på,« for­tal­te Chri­sti­an War­ner, der er vagt­ha­ven­de ved Østjyl­lands Po­li­ti.

Bran­den ud­vik­le­de røg, der er sund­heds­ska­de­lig ved indån­ding, op­ly­ste Østjyl­lands Po­li­ti. Der­for blev der ud­sendt si­re­ne­var­sel, og be­bo­e­re blev bedt om at hol­de sig in­den­dørs i om­rå­det. Østjyl­lands Po­li­ti evaku­e­re­de fle­re lej­lig­he­der, og op­ly­ste, at der fo­re­lø­big ik­ke er no­gen til­ska­de­kom­ne.

Fle­re be­bo­e­re skal gen­hu­ses, er­fa­re­de BTs mand på ste­det i går. En høj eks­plo­sion lød og­så i om­rå­det – iføl­ge Østjyl­lands Po­li­ti for­ment­lig for­di en gas­fla­ske eks­plo­de­re­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.