Vi­den­cen­ter vil be­ka­em­pe mad­spild

BT - - NYHEDER -

Et stødt sa­lat­ho­ved el­ler et run­kent ae­b­le bør ik­ke ba­re smi­des ud og gå til spil­de, for det fejl­er ik­ke no­get. Fak­tisk bør al­le hus­hold­nin­ger ud­nyt­te al mad i kø­le­ska­bet, in­den der bli­ver købt nyt.

Så­dan ly­der man­tra­et fra den fri­vil­li­ge be­va­e­gel­se ’Stop spild af mad’, som nu dan­ner Na­tio­nalt Vi­den­cen­ter om Mad­spild.

Vi­den­cen­tret er en hjem­mesi­de, mad­spild.dk, som skal sam­le na­tio­nal og in­ter­na­tio­nal vi­den og gø­re den let til­ga­en­ge­lig. Det forta­el­ler mil­jø- og mad­spilds­kon­su­lent Est­her Kri­sten­sen, som er vi­denansvar­lig for cen­tret.

Cen­te­ret vil ger­ne ud­by­de kur­ser el­ler un­der­vis­nings­for­løb på la­en­ge­re sigt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.