Kul­tur Trans, dansk og

BT - - KULTUR -

FILM si­ger han og ler. »Det er fak­tisk lidt un­der­ligt, at jeg skal la­ve ’The Out­si­der’, for jeg fø­ler na­e­sten, at det er for tid­ligt. Jeg vil ik­ke ha­ve, at folk skal bli­ve for tra­et­te af mig.«

Må­ske har Ja­red Le­to me­re til­fa­el­les med Mar­tin Zand­v­li­et, end han hav­de tro­et. Da han for ny­lig fik fo­re­ta­get en gen­test, vi­ste den, at han har skan­di­na­vi­ske rød­der.

»Jeg er del­vis skan­di­na­visk,« si­ger Ja­red Le­to, der er født og op­vok­set i sta­ten Lou­i­si­a­na.

»Jeg har til­bragt me­gen tid i Skan­di­navi­en. Der fin­des en me­get høj kva­li­tet in­den for de­sign og film­hi­sto­rie, og der kom­mer vir­ke­lig in­ter­es­san­te fil­min­struk­tø­rer fra den Jeg har kun la­vet to film i ni år, for hvor­dan kom­mer I el­lers til at sav­ne mig, hvis jeg ik­ke for­svin­der in­di­mel­lem?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.