Ru­ne Klan er va­ert for Zulu Co­me­dy Gal­la

BT - - TV -

Der er lagt op til dril­ske tryl­le­ri­er, når Zulu Co­me­dy Gal­la lø­ber af stab­len. I hvert fald bli­ver det ko­mi­ker og tryl­le­kunst­ner Ru­ne Klan, der skal by­de vel­kom­men, skri­ver TV2 i en pres­se­med­del­el­se. Og den nye va­ert er spa­endt på at over­ta­ge rol­len ved showet, der hyl­der de dan­ske ko­mi­ke­re.

»Jeg er stolt over at ha­ve få­et over­dra­get nøg­ler­ne til Zulu Co­me­dy Gal­la. Jeg kan godt af­slø­re, at vi er nog­le styk­ker, der gør os pa­ent me­get uma­ge med at sky­de en flot af­ten af,« si­ger Ru­ne Klan i pres­se­med­del­el­sen.

Rol­len som va­ert er ik­ke helt ukendt for 39-åri­ge Ru­ne Klan, der bl.a. har stå­et bag ro­ret ved Zulu Awards i 2009.

I lø­bet af af­te­nen vil pri­sen som årets ko­mi­ker ble­vet ud­delt, og al­le­re­de nu er de no­mi­ne­re­de af­slø­ret: Jo­na­tan Spang, Ru­ben Sølt­oft, Si­mon Tal­bot og So­fie Ha­gen.

Zulu sky­der den 10 da­ge lan­ge lat­ter­festi­val i gang 1. sep­tem­ber, hvor ud­valg­te ste­der i Kø­ben­havn og Aar­hus dan­ner ram­men om me­re end 200 shows. På festi­va­lens før­ste dag lø­ber pris­ud­de­lin­gen Zulu Co­me­dy Gal­la af stab­len i Ope­ra­en i Kø­ben­havn. Showet sen­des på TV2 Zulu 11. sep­tem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.