Tå­re­va­e­det Djoko­vic i OL-exit

BT - - OL I RIO -

Ver­dens bed­ste ten­nis­spil­ler hos her­rer­ne, Novak Djoko­vic, lig­ne­de på for­hånd et godt bud på en guld­me­dal­je i sing­le­ra­ek­ken ved OL i Rio.

Men al­le­re­de i før­ste run­de måt­te han se sig slå­et af ar­gen­ti­ne­ren Ju­an Mar­tin del Po­tro, der vandt 7-6, 7-6.

»Det er uden tvivl et af de hår­de­ste ne­der­lag i mit liv og i min kar­ri­e­re. Det er sva­ert at hånd­te­re, isa­er li­ge nu når sår­et er friskt,« si­ger Novak Djoko­vic.

Ar­gen­ti­ne­ren har tid­li­ge­re lig­get num­mer fi­re i ver­den, og i 2009 vandt han US Open. Men i de se­ne­ste år har han dø­jet med en hånd­leds­ska­de, der har kra­e­vet fle­re ope­ra­tio­ner.

På den må­de var ne­der­la­get en smu­le nem­me­re at slu­ge for ser­be­ren.

»’Del­po’ spil­le­de bed­re og fortjen­te at vin­de. Så­dan er sport. Det er ae­r­ger­ligt og skuf­fen­de at ta­be så tid­ligt, men jeg er glad for, at en af mi­ne go­de ven­ner, der har ka­em­pet me­get med ska­der, har vun­det,« si­ger Djoko­vic.

Det er ik­ke før­ste gang, ar­gen­ti­ne­ren slår Djoko­vic ved OL. Det ske­te og­så i kam­pen om bron­ze i Lon­don i 2012.

»Den­ne sejr er stør­re, da jeg ved, hvor sva­ert det er at kom­me til­ba­ge ef­ter tre ope­ra­tio­ner. I af­ten spil­le­de jeg en af mi­ne bed­ste kam­pe i kar­ri­e­ren,« si­ger Ju­an Mar­tin del Po­tro.

»Jeg hav­de ik­ke reg­net med at slå Novak. Men jeg spil­le­de en ut­ro­lig kamp, og min for­hånd fun­ge­re­de godt. Jeg fø­ler, jeg igen kan spil­le op med de bed­ste i ver­den,« til­fø­jer han.

Djoko­vic er ik­ke helt ude af OL. Han del­ta­ger og­så i doub­le. Jeg hav­de ik­ke reg­net med at slå Novak. Jeg fø­ler, jeg igen kan spil­le op med de bed­ste i ver­den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.