DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Tre run­der skul­le der gå, før Ho­bro var stødt af tro­nen som book­ma­ker­nes fa­vo­rit til at snup­pe den di­rek­te op­ryk­nings­plads til Su­per­liga­en.

Ho­bro var el­lers me­get kla­re fa­vo­rit­ter før sa­e­so­nen med et vin­dero­d­ds på 1,60, men ef­ter en elen­dig sa­e­son­start med ét po­int i tre kam­pe og et salg af top­sco­rer Mary­on Ge­or­ge får nu book­ma­ker­ne til at skif­te hold­ning.

Så­le­des har Dan­ske Spil nu Vej­le som hol­det som fa­vo­rit til at vin­de 1. di­vi­sion til fi­re gan­ge pen­ge­ne, mens Ho­bro alt­så nu er helt op­pe i od­ds 4,50. Med i det nye fa­vo­rit­felt er og­så HB Kø­ge, som ef­ter 3-0 over Ny­kø­bing FC nu fø­rer ra­ek­ken og er styrt­dyk­ket i od­ds til 5,50.

Der­na­est kom­mer der et for­føl­ger­felt på tre hold al­le om­kring od­ds 12, og det er Fre­de­ri­cia, Hels­in­gør og Roskil­de, som alt­så ik­ke helt skal af­skri­ves i top­stri­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.