1,55

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Lin­coln lag­de flot fra land med en fortjent sejr i Woking, og hol­det ser ud til at skul­le spil­le en se­ri­øs rol­le i top­pen af ra­ek­ken. Man har godt nok mi­stet et par spil­le­re, men har få­et langt me­re kva­li­tet ind, og bør i hvert fald re­la­tivt ube­sva­e­ret vin­de den­ne kamp. North Fer­ri­by er ny­op­ryk­ke­re, og ser ud til at få det me­get sva­ert i den­ne sa­e­son. Man var hel­di­ge med uaf­gjort i pre­mi­e­ren mod Brain­tree i en kamp, hvor Brain­tree spe­ci­elt ef­ter pau­sen var to­talt do­mi­ne­re­de og og­så ram­te stol­pen. Et selv­til­lids­fyldt Lin­coln-hold lig­ner da­gens mest sik­re spil.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.