Ro­bin Wil­li­ams’ dat­ter vil min­des sin fars død i fred

BT - - NYHEDER - /ritzau/FO­KUS

Den fol­ke­ka­e­re ko­mi­ker Ro­bin Wil­li­ams’ tragi­ske døds­fald kom bag på he­le ver­den, og nu na­er­mer to­års­da­gen for hans død sig. Det be­ty­der sand­syn­lig­vis, at de so­ci­a­le me­di­er vil strøm­me over med ka­er­li­ge hils­ner til den af­dø­de ko­mi­ker, men en be­sked fra dat­te­ren Zel­da Wil­li­ams vil ik­ke va­e­re at fin­de på net­tet.

Den 27-åri­ge sku­e­spil­le­rin­de vil min­des sin far i fred og ro og der­med langt va­ek fra de so­ci­a­le me­di­er, skri­ver hun på Twit­ter.

»Det er den tid på året igen. Jeg vil ta­ge end­nu en pau­se fra de so­ci­a­le me­di­er,« skri­ver hun og ud­dy­ber: »For dem, der al­tid spør­ger hvor­for, så er det for, at folk kan min­des far på års­da­gen for hans død, som de vil, uden at jeg fø­ler mig bom­bar­de­ret af det el­ler fø­ler et pres for at sa­et­te mig selv el­ler min fa­mi­lie ud i of­fent­lig­he­den,« skri­ver Zel­da Wil­li­ams. Den ame­ri­kan­ske sku­e­spil­ler Ro­bin Wil­li­ams blev fun­det død i sit hjem i Ti­bu­ron i det nord­li­ge Ca­li­for­ni­en 11. au­gust 2014. Se­ne­re kom det frem, at den po­pu­la­e­re ko­mi­ker og sku­e­spil­ler hav­de be­gå­et selv­mord.

Ef­ter døds­fal­det hyl­de­de en lang ra­ek­ke ken­dis­ser og fans he­le ver­den over sku­e­spil­le­ren, som er kendt fra film som ’Good Will Hun­ting’ og ’Dø­de po­e­ters klub’. Den ka­er­lig­hed, som ver­den hav­de og fort­sa­et­ter med at ha­ve, vil dat­te­ren al­tid va­e­re tak­nem­me­lig for.

»Hjer­tet har ba­re brug for små pau­ser in­di­mel­lem,« skri­ver Zel­da Wil­li­ams i sit op­slag.

Det er ik­ke før­ste gang, at ken­dis­dat­te­ren ta­ger sig en pau­se fra de so­ci­a­le me­di­er. Kort ef­ter fa­de­rens død i 2014 op­le­ve­de hun, at det ik­ke kun var trø­sten­de be­ske­der, der strøm­me­de ind på de so­ci­a­le me­di­er.

Hun po­ste­de den­gang en ka­er­lig hil­sen til sin af­dø­de far, og selv om man­ge bak­ke­de op om be­ske­den, chi­ka­ne­re­de an­dre den ef­ter­lad­te dat­ter. Sam­me dag valg­te hun at for­la­de Twit­ter for en stund.

Den po­pu­la­e­re ko­mi­ker ef­ter­lod sig i alt tre børn.

Det er den tid på året igen. Jeg vil ta­ge end­nu en pau­se fra de so­ci­a­le me­di­er (. . .) Hjer­tet har ba­re brug for små pau­ser in­di­mel­lem Zel­ma Wil­li­ams, dat­ter af Ro­bin Wil­li­ams

FOTO: REUTERS

Ro­bin Wil­li­ams be­gik selv­mord 11. novem­ber 2014.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.