Kun 48 asylan­sø­ge­re i sid­ste uge

BT - - NYHEDER - /ritzau/

I lø­bet af den se­ne­ste uge er der re­gi­stre­ret 48 asylan­sø­ge­re. Det ugent­li­ge asyl­tal har hen over som­me­ren lig­get ret sta­bilt på un­der 100. Det vi­ser en op­gø­rel­se fra Ud­la­en­din­ge- og In­te­gra­tions­mi­ni­ste­ri­et. Der­med har som­me­ren – ind­til vi­de­re – ik­ke budt på den dra­ma­ti­ske stig­ning i asyl­tal­let, som bå­de Dan­mark og an­dre eu­ro­pa­ei­ske lan­de op­le­ve­de i sen­som­me­ren sid­ste år.

Her kul­mi­ne­re­de stig­nin­gen i be­gyn­del­sen af sep­tem­ber, hvor me­di­er­ne kun­ne brin­ge bil­le­der af flygt­nin­ge og mi­gran­ter, der gik på de dan­ske mo­tor­ve­je.

Si­den marts har det ugent­li­ge asyl­tal lig­get sta­bilt på cir­ka 50 til 130 - med lidt fle­re uger un­der 100 end uger med over 100 asylan­sø­ge­re. Til sam­men­lig­ning kom der i årets før­ste uge 642 asylan­sø­ge­re.

I takt med at Bal­kan-ru­ten blev luk­ket, og EU og Tyr­ki­et ind­gik en af­ta­le om at brem­se strøm­men af mi­gran­ter fra Tyr­ki­et til de gra­e­ske øer, faldt asyl­tal­let og­så i Dan­mark.

Tyr­ki­ets uden­rigs­mi­ni­ster har dog tru­et med at op­si­ge af­ta­len med EU, hvis ik­ke Tyr­ki­et får den visum­fri­hed for lan­dets knap 80 mil­li­o­ner bor­ge­re, som EU har lo­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.