’En for­kert be­slut­ning’

BT - - NYHEDER -

SPLID det vil­le ha­ve va­e­ret at ude­luk­ke al­le rus­se­re over én kam.

»Jeg er ge­ne­relt imod do­ping, som jeg sy­nes er no­get fis. Jeg har ik­ke selv snydt, jeg har må­ske kaldt en for­kert bold på linj­en, men jeg har ik­ke skudt mig med alt mu­ligt. Jeg kan lidt ha­ve fø­lel­sen af, at rus­ser­ne er gjort til syn­de­buk­ke, for jeg tror, at man­ge an­dre lan­de er li­ge så slem­me, men de er ba­re ik­ke ble­vet op­da­get. Og så er de må­ske ba­re klo­ge­re end de an­dre. Jeg sy­nes al­le, der ik­ke do­per sig, er vel­kom­ne, og al­le, der do­per sig, skal ky­les ud – uan­set om de er fra Rusland, Dan­mark el­ler et tred­je sted,« si­ger bad­min­ton­spil­ler Mat­hi­as Boe. Ro­e­ren Mads Ras­mus­sen si­ger: »Har du en grup­pe at­le­ter, som du er fuld­sta­en­dig sik­ker på har få­et stats­støt­tet do­ping, så er du nødt til at sen­de et sig­nal om, at det to­le­re­res ik­ke. Det kan vi ik­ke luk­ke ind. Men jeg sy­nes og­så, at den en­kel­te at­let er uskyl­dig, til det mod­sat­te er be­vist. Det kra­en­ker he­le min rets­fø­lel­se, hvis der er at­le­ter, der bli­ver luk­ket ude, uden man har et be­vis på, at de fak­tisk har snydt.«

»De folk, der er or­dent­ligt in­de i sagen og ved, hvad der har fo­re­gå­et, de må ha­ve et bed­re grund­lag end mig til at ta­ge stil­ling. Men det er jeg helt enig med ham i.« Jeg kan lidt ha­ve fø­lel­sen af, at rus­ser­ne er gjort til syn­de­buk­ke, for jeg tror, at man­ge an­dre lan­de er li­ge så slem­me, men de er ba­re ik­ke ble­vet op­da­get

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.