Qvortrup på ba­en­ken

BT - - NYHEDER -

RETS­SAG Når rets­sa­gen om Se og Hør og tys-tys-kil­den ind­le­des, må Hen­rik Qvortrup hol­de pau­se på Ra­dio24­syv. Den tid­li­ge­re che­fre­dak­tør på det kulør­te uge­blad har hen over som­me­ren va­e­ret va­ert på ra­dio­sta­tio­nens me­di­e­kri­ti­ske pro­gram ’Q &A’, men fra 25. au­gust bli­ver han af­løst af en vi­kar.

»Vi må for­ven­te, at rets­sa­gen vil fyl­de me­get i ef­ter­å­rets me­di­e­de­bat, og Qvortrup er af ind­ly­sen­de grun­de in­ha­bil til at be­hand­le den­ne sag som va­ert i et kri­tisk me­di­e­pro­gram,« si­ger pro­gram­chef Mads Brüg­ger i en pres­se­med­del­el­se:

»Nog­le gan­ge kan ele­fan­ten i rummet bli­ve så stor, at den kom­mer til at fyl­de det he­le, og det, vur­de­rer vi, er til­fa­el­det her.«

Hvor­vidt Hen­rik Qvortrup ven­der til­ba­ge som va­ert på Ra­dio24­syv, af­ha­en­ger af rets­sa­gens ud­fald. In­ha­bil Qvortrup kal­der i sam­me pres­se­med­del­el­se be­slut­nin­gen om sin tvung­ne pau­se ind­ly­sen­de:

»Rets­sa­gen om Se og Hør kom­mer til at fyl­de i ef­ter­å­ret, og jeg kan na­tur­lig­vis ik­ke med tro­va­er­dig­hed stil­le de højst på­kra­e­ve­de kri­ti­ske spørgs­mål om sa­gens me­di­e­da­ek­ning. Jeg ser frem til at gen­op­ta­ge va­ert­ska­bet igen om nog­le må­ne­der.

Ot­te per­so­ner er til­talt i den så­kald­te Se og Hør-sag, hvor kend­te og kon­ge­li­ges pri­vat­liv er ble­vet kra­en­ket. Des­u­den er der rejst til­ta­le mod Al­ler Me­dia A/S. Se og Hør-sagen op­stod i for­å­ret 2014 og er ble­vet kaldt den stør­ste skan­da­le i ny­e­re dansk me­di­e­hi­sto­rie.

Hen­rik Qvortrup na­eg­ter sig skyl­dig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.