Ja, fol­ke­sko­len skal hol­des an­svar­lig

BT - - DEBAT -

JENS VA­SE

be­hov for en lov. Men en mob­be­lov skal ik­ke hand­le om at straf­fe ele­ver­ne, men hand­le om at få klart de­fi­ne­ret, at sko­len har an­sva­ret for si­ne ele­vers triv­sel. Li­ge nu er der en lov­giv­ning til­ba­ge fra 2009, der kra­e­ver, at fol­ke­sko­len har an­ti­mob­be­stra­te­gi­er. Men 36 pct. af sko­ler­ne har det ik­ke. Jeg øn­sker med en mob­be­lov at få en lov­giv­ning, der hol­der sko­ler­ne op­pe på, at de fak­tisk har en an­ti­mob­be­stra­te­gi, der bli­ver ført ud i li­vet og mo­ni­to­re­ret af un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et.

DER ER ET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.