Vå­ben fra tripel­drab fun­det i sø

BT - - NYHEDER -

Po­li­ti­et har fun­det to vå­ben i Kim­mer­s­lev Sø ved Borup på Midtsja­el­land i for­bin­del­se med ef­ter­forsk­nin­gen af et tredob­belt drab på Fre­de­riks­berg sid­ste ef­ter­år.

Det op­ly­ste po­li­ti­kom­mis­sa­er Hans Erik Ra­ben fra Kø­ben­havns Po­li­tis af­de­ling for per­son­far­lig kri­mi­na­li­tet tirs­dag ef­ter­mid­dag.

Det er dog end­nu uvist, om våb­ne­ne rent fak­tisk blev brugt i novem­ber sid­ste år, da tre ma­end blev lik­vi­de­ret, mens de lå og sov i en lej­lig­hed på Fre­de­riks­berg.

Ef­ter­forsk­nin­gen har va­e­ret om­fat­ten­de, og i alt 23 per­so­ner sid­der fa­engs­let i sagen el­ler ud­lø­be­re af den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.