Nu fal­der fjel­det

BT - - TV -

RØD ALARM Der er rød alarm i Nor­ge, hvil­ket be­ty­der ek­strem fa­re. Det nor­ske fjeld Man­nen har på et døgn ryk­ket sig syv cen­ti­me­ter på grund af mas­siv ned­bør, og nu fryg­ter nord­ma­en­de­ne, at det vil styr­te sam­men. Det skri­ver NRK. »I de sid­ste ti­mer har den va­e­ret op­pe på en ha­stig­hed på 20 cm i

VEJ­RET I DAG

døg­net, og det er blandt de hø­je­ste, vi har op­le­vet med Man­nen, si­ger chef­ge­o­log Lars Ha­rald Bli­kra til NRK.

Det er ik­ke me­re end to år si­den, at man sidst fryg­te­de, bjer­get vil­le styr­te i grus.

Og nu kan de­le af bjer­get styr­te sam­men iføl­ge den nor­ske pen­dant til dan­ske DMI, NVE.

»Den øge­de ha­stig­hed skyl­des stor ned­bør i om­rå­det (18 mil­li­me­ter på seks ti­mer ved Man­nen), og der er meldt om me­re ned­bør re­sten af da­gen. Er­fa­rin­gen vi­ser des­u­den, at ha­stig­he­den øges med en for­sin­kel­se på et halvt døgn,« skri­ver NVE på sin hjem­mesi­de. Evaku­e­ring Trus­len be­ty­der, at ni men­ne­sker er ble­vet evaku­e­ret fra om­rå­det iføl­ge NRK.

Det er om­rå­det Ves­le­man­nen på bjer­get, der har va­e­ret i be­va­e­gel­se det sid­ste styk­ke tid. He­le bjer­get ryk­ker sig nog­le cen­ti­me­ter om året. Men Ves­le­man­nen har ryk­ket sig en

SO­LEN I DAG MÅNEN I DAG

me­ter på et år. Der­for kan der kom­me skred det na­e­ste døgn, og det hå­ber be­bo­er­ne fak­tisk på.

»Al­le hå­ber, at det sker. End­da og­så dem der bor der,« si­ger tals­mand for Mø­re og Roms­dal Kom­mu­ne, Lars Olav Hustad, til VG.

Der er fa­erds­els­for­bud i om­rå­det på grund af nedstyrt­nin­ge­s­fa­ren.

Bjer­get lig­ger ta­et på by­en Mol­de i om­rå­det Mø­re og Roms­dal. Og den ak­ti­ve del af bjer­get ud­gør én pro­cent­del af bjer­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.