Ste­in­cke af­slø­rer far til lil­le søn

BT - - TV -

39-åri­ge Julie Ste­in­cke tog fu­sen på en del, da hun i sid­ste uge of­fent­lig­gjor­de, at hun hav­de født en lil­le søn. Julie Ste­in­cke hav­de nem­lig ik­ke na­evnt no­get om gravi­di­te­ten. Gan­ske li­ge­som hun, i hvert fald of­fi­ci­elt, har va­e­ret sing­le si­den april sid­ste år. Der­for var der og­så lidt tvivl om, hvem der kun­ne va­e­re den hel­di­ge far.

Men nu ser det ud til, at sku­e­spil­ler­kol­le­ga­en Hen­rik Lund er fa­de­ren til lil­le Storm Ale­xan­der, som søn­nen kom til at hed­de. Det skri­ver Se & Hør, ef­ter at kil­der ta­et på fora­el­dre­par­ret hav­de be­kra­ef­tet, at Hen­rik Lund var fa­de­ren. BT har og­så set do­ku­men­ta­tion for det. Se & Hør skri­ver end­vi­de­re, at det ny­bag­te fora­el­dre­par ik­ke har no­get ro­man­tisk for­hold, men la­en­ge har delt øn­sket om at bli­ve fora­el­dre, og der­for kom­mer Hen­rik Lund og­så til at spil­le en stor rol­le i sin lil­le søns op­va­ekst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.