De kal­der ham Plaf­fe

BT - - OL I RIO -

SIK­KER SEJR

»Det er Hans Lind­berg, der sy­nes, at jeg lig­ner Plaf­fe­mi­ni­ste­ren på hå­ret. Det sy­nes jeg så ik­ke, at jeg gør. Det er kun Mik­kel og Hans, der sy­nes, det er sjovt at dril­le lidt.«

Dan­mark var så sta­erk, at der var plads til at sa­et­te Mik­kel Han­sen på ba­en­ken det me­ste af an­den halv­leg, men her­fra var der og­så op­råb til hold­kam­me­ra­ten Mads Chri­sti­an­sen, når han ik­ke da­ek­ke­de or­dent­ligt op og mas­ser af op­mun­tren­de til­råb til Mi­cha­el Dam­gaard og Morten Ol­sen isa­er. Mik­kel be­ty­der me­get »Mik­kel er en stor spil­ler bå­de på og uden for ba­nen og kan godt li­de at la­ve sjov med al­le men­ne­sker. Han be­ty­der rig­tig me­get for al­le på hol­det,« sag­de Morten Ol­sen om den ude­fra set no­get sky ver­dens­stjer­ne.

Pau­sen til Mik­kel Han­sen var der en grund til. For­u­de ven­ter først Kro­a­tien, så Qa­tar og til sidst Frank­rig i grup­pe­spil­let, der af­gør, hvem Dan­mark skal mø­de i kvart­fi­na­len. Og det er nu, at de dan­ske hånd­bold­mus­k­ler for al­vor skal te­stes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.