Dan­ske re­kord men in­gen fi­na­le til svøm­me­her­rer

BT - - OL I RIO -

Det lyk­ke­des ik­ke for Dan­mark at sik­re en fi­na­le­plads ved OL i svøm­ning i 4 x 200 me­ter fri for ma­end.

Det dan­ske hold be­stod af Da­ni­el Skaa­ning, Sø­ren Da­hl, Magnus Wes­ter­mann og An­ders Lie Ni­el­sen, og selv om dan­sker­ne på et tids­punkt var op­pe at snu­se til før­ste­plad­sen, slut­te­de de på en sy­ven­de­plads i de­res he­at.

Det rak­te til den 13. bed­ste tid sam­let, og selv om det ik­ke blev til en fi­na­le­plads, sat­te de dan­ske svøm­me­re bå­de dansk og nor­disk re­kord med ti­den 7.12,66 mi­nut­ter.

An­ders Lie Ni­el­sen lag­de ud i 1.47,62 mi­nut­ter og blev ef­ter­fulgt af Da­ni­el Skaa­ning, som svøm­me­de dan­sker­ne op på en fjer­de­plads. Der lå dan­sker­ne og­så ved skif­tet til Sø­ren Da­hl, der sat­te et enormt tem­po. Han svøm­me­de Dan­mark op på før­ste­plad­sen, men det holdt ik­ke he­le vej­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.