1,63

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Od­dset er fun­det hos Bet365 (asi­an -0,5)

Med to sej­re i de to før­ste kam­pe, har Ni­ge­ria al­le­re­de vun­det grup­pen, og det åb­ner op for et spaendende spil hér. Da kam­pe­ne kom­mer ta­et un­der OL for­ven­tes det, at Ni­ge­ria kom­mer med re­ser­ver­ne i det­te op­gør - hvil­ket blandt an­det be­ty­der, at Jo­hn Obi Mi­kel får en til­tra­engt pau­se. Mod­stan­der­ne fra Co­lom­bia har skuf­fet med blot to uaf­gjor­te kam­pe og skal der­for vin­de det­te op­gør for at gå vi­de­re, hvis der som ven­tet kom­mer en vin­der i Ja­pan mod Sve­ri­ge, og den sto­re for­skel i mo­ti­va­tion bør alt an­det li­ge gi­ve et godt spil på Co­lom­bia.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.