Fifty-fifty chan­ce for dansk kvart­fi­na­le

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

En sejr og et uaf­gjort re­sul­tat er det hid­ti­di­ge ud­byt­te af Dan­marks kam­pe ved fod­bold-OL, hvil­ket gi­ver Ni­els Fre­de­rik­sens trop­per en fair mu­lig­hed for avan­ce­ment til kvart­fi­na­ler­ne. Men i sid­ste grup­pe­kamp ven­ter hård mod­stand i form af de bra­si­li­an­ske va­er­ter med Ney­mar i spid­sen.

Spør­ger man book­ma­ker­ne, så er det et helt åbent spørgs­mål om, hvor­vidt Dan­mark er med i kvart­fi­na­ler­ne - der er nem­lig bå­de 1,85 på det sker og det ik­ke sker hos Dan­ske Spil.

»Får Dan­mark po­int ud af kam­pen imod Bra­si­li­en, er vi vi­de­re. Men selv­om Dan­mark skul­le ta­be kam­pe, kan vi sta­dig gå vi­de­re til kno­ck­out-kam­pe­ne, hvis Irak og Syd­afri­ka spil­ler uaf­gjort. Et re­sul­tat der ik­ke er us­and­syn­ligt, hvil­ket gør, at Dan­marks vi­de­re OLska­eb­ne er fifty-fifty,« si­ger Jan Tri­er fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.