2,30

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

In­gen af de to hold har sco­ret end­nu, men al­li­ge­vel lig­ner det en kamp med mål i. Beg­ge hold spil­le­de me­get de­fen­sivt mod Bra­si­li­en, hvil­ket de na­ep­pe vil gø­re i dag, og i kam­pe­ne mod Dan­mark var der re­la­tivt man­ge chan­cer. Med min­dre dan­sker­ne slår Bra­si­li­en, skal beg­ge hold gå hårdt ef­ter sej­ren, og som ud­gangs­punkt er Syd­afri­ka bed­re of­fen­sivt end de­fen­sivt, men he­le tre skud på sta­en­ger­ne var hel­det ik­ke med dem mod Dan­mark. Når beg­ge hold så en­ty­digt skal gå ef­ter sej­ren, vir­ker det et me­get flot od­ds på tre mål el­ler me­re.

Od­dset er fun­det hos Par­tyBets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.