415 mio kr. ... Man­che­ster Ci­ty for­sta­er­ker for­sva­ret

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TRANSFER Der er gang i trans­ferak­ti­vi­te­ten i Man­che­ster. Og det er ik­ke kun Uni­ted, der har haft pen­ge­pun­gen frem­me. Man­che­ster Ci­ty har gjort Ever­tons Jo­hn Sto­nes til ver­dens na­est­dy­re­ste for­sva­rer. Det an­non­ce­re­de Man­che­ster Ci­ty i går på klub­bens hjem­mesi­de.

22-åri­ge Sto­nes har skre­vet un­der på en kon­trakt, der hol­der ham i fol­den på Eti­had Sta­di­um frem til 2022. Bri­ti­ske me­di­er me­ner at vi­de, at trans­fer­sum­men er om­kring 415 mil­li­o­ner kro­ner.

Det vil i så fald gø­re Jo­hn Sto­nes til ver­dens na­est­dy­re­ste for­sva­rer no­gen­sin­de, kun over­gå­et af David Lu­iz, da bra­si­li­a­ne­ren skif­te­de fra Chel­sea til PSG.

»Jeg er vildt glad for at skri­ve un­der med Ci­ty, og nu, hvor af­ta­len er i hus, ser jeg frem til det na­e­ste trin i min kar­ri­e­re. Jeg hav­de en vi­dun­der­lig tid i Ever­ton og øn­sker dem og de­res fans alt godt, men nu vil jeg gi­ve mig fuldt ud for Ci­ty,« si­ger Sto­nes til Ci­tys hjem­mesi­de. Gu­ar­di­o­la er glad Den ny Man­che­ster Ci­ty-ma­na­ger Pep Gu­ar­di­o­la er me­get til­freds med, at man en­de­lig har få­et pa­pir på den un­ge mid­ter­for­sva­rer.

»Vi vil ger­ne hja­el­pe Jo­hn (Sto­nes, red.) til at vi­se si­ne kva­li­te­ter hos os og for­bed­re det, han al­le­re­de har op­nå­et. Jeg kan godt li­de den må­de, han spil­ler på, og jeg ser frem til at in­klu­de­re ham i trup­pen,« si­ger den span­ske ma­na­ger.

Jo­hn Sto­nes var med det en­gel­ske lands­hold til som­me­rens EM i Frank­rig, men han fik ik­ke spil­le­tid, før bri­ter­ne blev sendt ud af Island.

I en­gel­ske me­di­er for­ly­der det, at Ever­ton plan­la­eg­ger at da­ek­ke hul­let ef­ter Jo­hn Sto­nes med Swan­sea-kap­ta­jn As­hley Wil­li­ams. Der er an­gi­ve­ligt al­le­re­de ind­gå­et en af­ta­le med wa­li­ser­ne, der be­ty­der, at Ever­ton sen­der li­ge over 100 mil­li­o­ner kro­ner til Swan­sea.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.