Po­li­ti­et fin­der fle­re ki­lo narko i lej­lig­hed

BT - - NYHEDER -

Aal­borg. To ma­end og en kvinde er ble­vet va­re­ta­egts­fa­engs­let i fi­re uger for be­sid­del­se af 5,5 ki­lo am­fe­ta­min og 6000 pil­ler. Det skri­ver nord­jy­ske.dk. De tre blev an­holdt tirs­dag af­ten, ef­ter at spe­ci­al­pa­trulj­en ved Nord­jyl­lands Po­li­ti un­der en ransag­ning fandt den sto­re ma­eng­de narko i en lej­lig­hed i Aal­borg.

Ons­dag blev de to ma­end på 28 og 35 år samt den 48-åri­ge kvinde frem­stil­let i grund­lovs­for­hør ved Ret­ten i Aal­borg. Det fo­re­gik for luk­ke­de dø­re, så det er ik­ke me­get, der er slup­pet ud om sa­gen.

An­kla­ger Tho­mas Klin­gen­berg fra Nord­jyl­lands Po­li­ti op­ly­ser dog til nord­jy­ske.dk, at kvin­den og den ae­ld­ste af ma­en­de­ne na­eg­ter sig skyl­di­ge. Den 28-åri­ge mand kun­ne er­ken­de sig skyldig i de­le af sig­tel­ser­ne mod ham.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.