Hver fem­te re­pu­bli­ka­ner øn­sker Trump ud af valg­kam­pen

BT - - NYHEDER -

Na­e­sten en fem­te­del af al­le re­gi­stre­re­de re­pu­bli­ka­ne­re øn­sker ik­ke, at Do­nald Trump skal fort­sa­et­te som pra­esi­dent­kan­di­dat, vi­ser en me­nings­må­ling.

19 pct. af de re­pu­bli­kan­ske va­el­ge­re vil ha­ve Trump til at for­la­de valg­kam­pen. Det vi­ser en me­nings­må­ling fo­re­ta­get af ana­ly­se­in­sti­tut­tet Ip­sos for Reuters. Tal­let re­flek­te­rer i høj grad den split­tel­se, som er op­stå­et om­kring pra­esi­dent­kan­di­da­ten in­ter­nt i par­ti­et. Man­ge frem­tra­e­den­de re­pu­bli­ka­ne­re har di­rek­te af­vist at støt­te Trump i kam­pen om at bli­ve USAs na­e­ste pra­esi­dent. Se­ne­st skab­te Trump de­bat med en kom­men­tar om hans mod­stan­der Hil­lary Cl­in­tons po­li­tik hvad an­går vå­ben­kon­trol. Kom­men­ta­ren er af fle­re ble­vet tol­ket som en op­for­dring til vold.

Me­nings­må­lin­gen vi­ser, at 70 pct. af de re­pu­bli­kan­ske va­el­ge­re sta­dig me­ner, at han bør bli­ve i valg­kam­pen. 10 pro­cent sva­rer ’ved ik­ke’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.