Jo­hn­ny Deps hø­ring er ble­vet ud­sat

BT - - NYHEDER - /ritzau/FO­KUS

Sku­e­spil­le­ren Jo­hn­ny Dep­ps før­ret­li­ge hø­ring ved­rø­ren­de an­kla­ger om hu­str­u­vold er ble­vet ud­sat i to da­ge. Hø­rin­gen vil der­for nu først gå i gang ons­dag 17. au­gust frem for man­dag 15. au­gust, som det el­lers var plan­lagt. Det skri­ver me­di­et BBC.

Det er ret­ten i Los An­ge­les, som har vur­de­ret, at he­le pro­ces­sen, hvor Depp skal gi­ve en eds­voren vid­ne­for­kla­ring, for­ment­lig kom­mer til at ta­ge fem da­ge i alt, skri­ver me­di­et des­u­den.

Ankla­ger­ne mod den po­pu­la­e­re sku­e­spil­ler er ble­vet frem­sat af sku­e­spil­le­ren Am­ber Heard, som gif­te­de sig med Jo­hn­ny Depp til­ba­ge i fe­bru­ar sid­ste år.

Am­ber Heard be­ga­e­re­de skils­mis­se i maj i år, og par­ret er nu se­pa­re­ret.

Si­den da er sa­gen grad­vist eska­le­ret, og Am­ber Heard har an­kla­get Jo­hn­ny Depp for hu­str­u­vold. Blandt an­det skul­le han iføl­ge sku­e­spil­le­ren ha­ve slå­et hen­de i ho­ve­d­et med sin iPho­ne, skri­ver nyheds­me­di­et TMZ.

Bå­de Jo­hn­ny Dep­ps dat­ter, Lily-Ro­se Me­lo­dy Depp, eks­ka­e­re­sten Va­nes­sa Pa­ra­dis og eks­ka­e­re­sten Wi­no­na Ry­der har til me­di­er­ne for­sva­ret den volds­ankla­ge­de sku­e­spil­ler.

»Han var al­drig vol­de­lig mod mig. Jeg ken­der ham kun som en vir­ke­lig god, ka­er­lig, om­sorgs­fuld fyr, der er me­get, me­get be­skyt­ten­de over for de folk, han el­sker,« sag­de den Oscar-no­mi­ne­re­de Wi­no­na Ry­der til Ti­me Ma­ga­zi­ne i for­bin­del­se med volds­ankla­ger­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.