Ja, OL hand­ler ik­ke om ev­nen til at vi­se bar hud

BT - - DEBAT - Høj­re den ty­ske spil­ler Kira Wal­ken­horst.

ÖZLEM SA­RA CEKIC

ud­tryk for mang­fol­dig­hed. Kvin­der må selv be­stem­me, om de vil va­e­re til­da­ek­ke­de el­ler i biki­ni. Kvin­der­ne skal vur­de­res på, hvad de kan, frem for hvad de har på. Det vil­le va­e­re kvin­de­un­der­tryk­ken­de, hvis de ik­ke var i stand til at kom­me ud af de­res hjem. Her del­ta­ger de på li­ge fod med al­le an­dre kvin­der i OL. Der er jeg et me­get li­be­ralt ta­en­ken­de men­ne­ske og si­ger, det må va­e­re folks eget frie valg, hvad de har på.

DET ER ET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.