To SAS-fly fik bom­be­trus­ler

Brand­bi­ler og am­bu­lan­cer holdt klar i Bruxel­les’ Za­ven­tem-luft­havn

BT - - NYHEDER - Der blev i af­tes ret­tet bom­be­trus­ler mod to SAS-fly. /ritzau/

Det op­ly­ser den bel­gi­ske tv-sta­tion VRT og nor­ske me­di­er.

De to SAS-fly kom fra Oslo og Sto­ck­holm iføl­ge den nor­ske avis Dag­bla­det og var på vej mod Bruxel­les.

SAS be­kra­ef­ter over for Ritzau, at de to fly er lan­det i Bruxel­les-luft­hav­nen Za­ven­tem.

»Der ind­kom i lø­bet af af­te­nen en trus­sel mod de to SAS-fly,« si­ger SAS’ pres­se­kon­takt Cat­hri­ne San­de­gren til Dag­bla­det.

Hun si­ger, at beg­ge fly­e­ne er lan­det i god behold i Bruxel­les.

Fly­et fra Oslo lan­de­de 19.20, og fly­et fra Ar­lan­da lan­de­de 19.40.

Trus­len mod fly­e­ne var iføl­ge de bel­gi­ske myn­dig­he­der falsk.

»Det var to helt ud­ra­ma­ti­ske lan­din­ger. Pas­sa­ge­rer­ne er kom­met ud af fly­e­ne og er ble­vet in­for­me­ret om, hvad der er sket,« si­ger Cat­hri­ne San­de­gren til Ritzau.

Hun si­ger, at hun ik­ke vil op­ly­se de­tal­jer om de trus­ler, som blev frem­sat mod fly­e­ne.

Avi­sen Het Laat­ste Nieuws har skre­vet, at trus­len blev for­mid­let via en op­da­te­ring på det so­ci­a­le me­die Twit­ter, men det­te er ik­ke be­kra­ef­tet fra of­fi­ci­el si­de.

VRT op­ly­ser, at am­bu­lan­cer og brand­bi­ler holdt klar i luft­hav­nen.

AR­KIV­FO­TO: REUTERS

Po­li­ti pa­trul­je­rer i Za­ven­tem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.