Jagt på ji­ha­di­ster

BT - - NYHEDER -

Ef­ter ransag­nin­ger på tre adres­ser lyk­ke­des det ons­dag tysk po­li­ti at ar­re­ste­re en per­son på mi­stan­ke om, at ved­kom­men­de har bånd til Is­la­misk Stat.

Den an­hold­te har an­gi­ve­ligt for­bin­del­se til en 24-årig sy­risk asylan­sø­ger, som tid­li­ge­re er ble­vet an­holdt for sin for­mode­de til­knyt­ning til den yder­lig­gå­en­de grup­pe.

Det op­ly­ste in­den­rigs­mi­ni­ste­ren i del­sta­ten Nor­dr­he­inWest­fa­len, Ralf Jä­ger.

Han til­fø­je­de, at den an­hold­te er mista­enkt for »volds­hand­lin­ger« i Sy­ri­en, og at in­tet ty­der på kon­kre­te pla­ner om an­greb i Tys­kland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.