Ja­ne Austin som ka­e­de­brev

BT - - KULTUR -

FILM

OVERSPIL ’Love and Fri­ends­hip’ Ro­man­ce ** ****

Den smuk­ke en­ke­frue Lady Sus­an Ver­non lig­ner en en­gel, og hun er god til at ma­ni­p­u­le­re mand­folk med ri­de­buk­ser og bak­ken­bar­ter. Un­der den til­for­la­de­li­ge over­fla­de skyr hun in­tet i jag­ten på at fin­de en mand til sig selv og sin dat­ter Fre­de­ri­ca.

Ho­ved­pro­ble­met med ’Love and Fri­ends­hip’ er, at der ik­ke er sor­te­ret i per­son­gal­le­ri­et. Vi skal på kun halvan­den ti­me mø­de me­re end 20 navn­giv­ne ka­rak­te­rer.

Ind­holds­ma­es­sigt gi­ver de man­ge al­le me­get ver­balt ori­en­te­re­de ka­rak­te­rer lidt af et or­dra­es for at nå at af­le­ve­re de­res tekst. Det be­ty­der, at he­le fil­men vir­ker som ét langt brev, der bli­ver la­est op.

De ta­ler na­e­sten al­le sam­men ens, og selv om der kan va­e­re en po­in­te i, at man den­gang skul­le af med al­vor­ligt man­ge ord for at af­le­ve­re en sub­til po­in­te om ka­er­lig­hed, bli­ver det sam­le­de ud­tryk me­get mo­no­tont.

Re­sul­ta­tet er, at ’Love and Fri­ends­hip’ en­der som en pa­ra­de af men­ne­sker, der ta­ler i tun­ger i blegt op­ly­ste rum på gam­le en­gel­ske her­re­sa­e­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.