Ud­mat­tet Lukas Gra­ham klar til dansk kon­cert

BT - - TV/RADIO -

Ban­det Lukas Gra­ham tord­ner tri­um­fe­ren­de ind på al­ver­dens hit­lis­ter, men ef­ter at ha­ve tur­ne­ret na­er­mest non­stop i di­ver­se tal­ks­how og til kon­cer­ter på he­le klo­den med­del­te ban­det tirs­dag, at det må se sig nødsa­get til at af­ly­se tre kon­cer­ter i hen­holds­vis Au­stra­li­en og Ja­pan på grund af ek­strem ud­mat­tel­se hos ban­dets for­san­ger Lukas Gra­ham For­chham­mer.

Den na­e­ste op­tra­e­den i ban­dets kon­cert­ka­len­der var egent­lig i ca­na­di­ske Van­co­u­ver 10. novem­ber, men nu af­slø­rer YouSee i en pres­se­med­del­el­se, at Lukas Gra­ham er klar til en eks­klu­siv kon­cert i Jy­ske Bank Boxen i Her­ning un­der nav­net ’Lukas Gra­ham & Fri­ends’ lør­dag 10. sep­tem­ber.

I for­bin­del­se med af­slø­rin­gen forta­el­ler Lukas Gra­ham i en der­til­hø­ren­de vi­deo til to­ner­ne af su­per­hit­tet ’7 Years’, at san­ger­ne Sti­ne Bram­sen og Na­biha sam­men med blandt an­dre rap­dren­ge­ne Kesi og S!vas vil le­ve­re ga­este­o­p­tra­e­de­ner til kon­cer­ten, som bli­ver ban­dets sid­ste på dansk jord i år.

»Det bli­ver en for­ry­gen­de af­ten,« lover Lukas Gra­ham For­chham­mer i vi­deo­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.