Ca­mil­la An­der­sen og Mia Hund­vin

BT - - OL I RIO -

Det dansk-nor­ske par var den helt sto­re hi­sto­rie for den kulør­te pres­se un­der OL i Syd­ney i 2000. Par­ret op­le­ve­de en storm­fuld fo­rel­skel­se og blev gift i 2000, in­den de blev skilt tre år se­ne­re. Si­den fandt Mia Hund­vin sam­men med nord­man­den Terje Hå­kon­son, som hun stif­te­de fa­mi­lie med. Ca­mil­la An­der­sen har i dag en ka­e­re­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.