Ul­rik Wil­bek og Sus­an­ne Munk Wil­bek

BT - - OL I RIO -

Hånd­bold­må­l­man­den og hånd­bold­tra­e­ne­ren mød­tes på det dan­ske kvin­delands­hold i de tid­li­ge 1990’ere. Det var i dansk kvin­de­hånd­bolds stor­heds­tid med pro­fi­ler som Anja An­der­sen, Ca­mil­la An­der­sen, men i sa­er­de­les­hed og­så Sus­an­ne Munk Laurit­sen, der le­ve­re­de mirak­ler i det dan­ske mål. Der­for var det og­så en hi­sto­rie, der ryd­de­de for­si­der­ne, da ka­er­lig­he­den mel­lem Wil­bek og Laurit­sen blev of­fent­lig­gjort. Par­ret blev gift i de­cem­ber 1994 og har sam­men to børn. I 1996 vandt de sam­men OL-guld i At­lan­ta.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.