Jo­nas Høgh-Chri­sten­sen ry­ger ind i ned­t­ur

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Sej­le­ren Jo­nas Høgh-Chri­sten­sen måt­te i går ind­kas­se­re sit hidtil dår­lig­ste re­sul­tat ved OL i Rio.

Den er­far­ne sej­ler, der dy­ster i fin­njol­le, var el­lers ble­vet num­mer fi­re i tred­je sejlads tid­li­ge­re på da­gen, men var ramt af uheld (bl.a. et rev­net sejl) i den ef­ter­føl­gen­de sejlads.

Jo­nas Høgh-Chri­sten­sen kom slet ik­ke i mål i sejlad­sen og blev no­te­ret for en 24. plads. Dan­ske­ren var ble­vet num­mer 13, 2 og 4 i de tre før­ste sejlad­ser, og han kan tra­ek­ke sit dår­lig­ste re­sul­tat fra, hvil­ket nu er re­sul­ta­tet af fjer­de sejlads.

35-åri­ge Jo­nas Høgh-Chri­sten­sen vandt sølv ved OL i Lon­don for fi­re år si­den, og han er på jagt ef­ter end­nu en me­dal­je i Rio. Han har dog be­kla­get sig over for­hol­de­ne i Rio, hvor sej­ler­ne sej­ler ta­et på bjer­get Suk­ker­top­pen.

An­ne-Ma­rie Rin­dom, der sent tirs­dag blev diskva­li­fi­ce­ret i tred­je sejlads i La­ser Ra­di­al, kom på ret kurs i går med en tred­je­plads i fem­te sejlads og en sejr i sjet­te sejlads, så hun nu lig­ger på en fo­re­lø­big an­den­plads.

FO­TO: CLAUS BECH

Jo­nas Høgh-Chri­sten­sen op­le­ve­de en ned­t­ur i fjer­de sejlads i Rio.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.