DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FC Midtjyl­lands er­hver­vel­se af Ra­fa­el van der Vaart får en blan­det mod­ta­gel­se af eks­per­ter og fans. Men spør­ger man book­ma­ker­ne, er der re­la­tivt stor enig­hed om, at han kom­mer til at bli­ve en suc­ces i det midtjy­ske.

Dan­ske Spil gi­ver blot od­ds 1,85 på, at han la­ver fem mål el­ler me­re i grund­spil­let i Su­per­liga­en, og tip­per ham og­så til at la­ve mindst seks as­sists i sam­me pe­ri­o­de, mens Nor­di­cBet tror på mel­lem syv og ni as­sists fra hans fød­der.

»Vi vur­de­rer, at van der Vaart hur­tigt vil kom­me i kamp­form i FC Midtjyl­land og med sin hø­je klas­se sco­re fem mål i Su­per­liga­ens Grund­spil 2016/2017. Van der Vaart vil for­ment­lig ta­ge sig af de fris­park og straf­fes­park, som FC Midtjyl­land bli­ver til­delt for der­i­gen­nem at få gang i målscor­in­gen,« forta­el­ler od­ds­sa­et­ter Azad Cor­lu fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.