2,40

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ef­ter to op­ryk­nin­ger på stri­be, er Bri­stol Rovers nu at fin­de i den tred­je­bed­ste ra­ek­ke, men trup­pen er smal, og før­ste kamp i Scunt­hor­pe vi­ste da og­så, at det kan bli­ve en sva­er sa­e­son. Hol­det kla­rer sig nor­malt elen­digt i Le­ague Cup, og for­ven­tes da og­så at la­de en del stam­spil­le­re stå over i af­ten. Car­diff er at fin­de i Cham­pions­hip, og har i de se­ne­ste tre sa­e­so­ner spil­let sig vi­de­re fra denne 1. run­de, og har et re­la­tivt bred trup, så selv om man skif­ter et par nor­ma­le star­te­re, bør det ik­ke be­ty­de det vil­de. Der­for prø­ves her et spil på ude­sej­ren.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.