1 ,68

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Vej­le er sta­dig ube­sej­re­de i den na­est­bed­ste ra­ek­ke, men der er sta­dig et styk­ke til, at de man­ge nye nav­ne fun­ge­rer, og hav­de det ik­ke va­e­ret for et drop af Vend­sy­s­sels må­l­mand, hav­de man na­ep­pe vun­det den kamp. Her ga­el­der det et Hels­in­gø­r­hold, som har set sta­er­ke ud i de før­ste tre kam­pe. De­fen­si­ven har gjort det over­ra­sken­de fint trods ta­bet af Kas­per Eng­hardt, mens of­fen­si­ven ser spa­en­den­de ud og det er et klart plus, at den gam­le top­sco­rer An­dré Ri­el er til­ba­ge i fol­den. Desva­er­re er od­dset fal­det på Hels­in­gør-po­int, men der bør sta­dig va­e­re va­er­di på X2.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.