Lars Bryg­mann sa­el­ger hu­set ef­ter skils­mis­se

BT - - NYHEDER - Lot­te Schar­ff | lots@bt.dk

Lars Bryg­mann sa­et­ter nu hu­set i Hel­lerup til salg ef­ter skils­mis­sen fra Ka­tri­ne Bryg­mann Sa­lo­mon­sen sid­ste år.

I ef­ter­å­ret for­tal­te den kend­te sku­e­spil­ler fra ’Rej­se­hol­det’ og ’Di­cte’ Lars Bryg­mann, at han og hu­stru­en gen­nem 14 år, Ka­tri­ne Bryg­mann Sa­lo­mon, skul­le skil­les.

Den­gang for­tal­te par­ret, at det var ef­ter en fa­el­les be­slut­ning, at de gik fra hin­an­den. Men selv om de to ik­ke la­en­ge­re var et par, var de sta­dig fora­el­dre til de­res to børn, Car­lo og Fer­nan­da på hen­holds­vis 13 og 16 år.

Par­ret har som na­evnt dan­net par i 14 år. Og i langt de fle­ste af åre­ne, har de bo­et i en vil­la i Char­lot­ten­lund. Den er Lars Bryg­mann ble­vet bo­en­de i. Ind­til vi­de­re. Men nu er han klar til at ryk­ke vi­de­re i sit liv. Det for­tal­te han på pres­se­mø­det i går til den tred­je og sid­ste sa­e­son af ’Di­cte’, hvor Lars Bryg­mann spil­ler den in­dad­vend­te po­li­ti­mand, Wag­ner, var i fin form.

»Det går fint,« smi­le­de den 59-åri­ge sku­e­spil­ler.

»Jeg er ble­vet i hu­set ind­til nu. Men jeg skil­ler mig af med det snart,« for­tal­te han.

End­nu ved han ik­ke, om han skal byt­te de grøn­ne om­rå­der i Char­lot­ten­lund ud med en lej­lig­hed i Kø­ben­havn.

»Det kom­mer lidt an på det he­le. Men jeg vil og­så spør­ge mi­ne børn

om, hvad de sy­nes,« si­ger han.

Lars Bryg­mann er tv-ak­tu­el som den in­dad­vend­te po­li­ti­mand Wag­ner i ’Di­cte 3’. FO­TO: SA­RAH CHRISTINE NØR­GAARD

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.