Bjar­ne Ri­is og An­ne Dort­he Tan­derup

BT - - OL I RIO -

Ta­ger nok tit­len som ka­er­lig­heds­hi­sto­ri­en over dem al­le i OL-sam­men­ha­eng. Cy­kel­stjer­nen og hånd­bold­ba­ben fandt hin­an­den un­der OL i At­lan­ta kort ef­ter Bjar­ne Ri­is’ Tour-sejr. An­ne Dort­he Tan­derup hav­de en ka­e­re­ste og Bjar­ne Ri­is hav­de to dren­ge med hu­stru­en Met­te Ri­is, men cy­kel­stjer­nen og jern­la­dy­en kun­ne ik­ke hol­de fin­gre­ne fra hin­an­den. Si­den blev Bjar­ne og Met­te Ri­is skilt, og i dag er Ri­is og Tan­derup gift og fora­el­dre til fi­re dren­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.