An­dré Agas­si og St­ef­fi Graf

BT - - OL I RIO -

Vi kan ik­ke kom­me uden om dem. Da re­bel­len An­dré Ag­ga­si i be­gyn­del­sen af 00er­ne fandt sam­men med den ele­gan­te St­ef­fi Graf, stod den tabloi­de pres­se på den an­den en­de. To af hi­sto­ri­ens bed­ste ten­nis­spil­le­re hav­de fun­det sam­men. Al­le­re­de i 2001 blev det fo­rel­ske­de par gift, og sam­men har de i dag bør­ne­ne Jaz og Ja­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.