Rørt dansk dres­sur­ryt­ter over­nat­ter på ni­en­de­plad­sen

Ag­ne­te Kirk Thin­g­gaard hen­te­de en flot sco­re ved OLs ind­le­den­de pro­gram, som kal­des Grand Prix

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den dan­ske dres­sur­ryt­ter Ag­ne­te Kirk Thin­g­gaard hen­te­de i går en sco­re på 72.229 pro­cent ved OLs ind­le­den­de pro­gram, som kal­des Grand Prix.

Det er nok til en pla­ce­ring som fo­re­lø­big num­mer ni, og det var bed­re end An­ders Da­hl, der var i ak­tion tid­li­ge­re i går.

De bed­ste ot­te ekvi­pa­ger ud af de 60 del­ta­ge­re i ind­le­den­de run­de går vi­de­re i den in­di­vi­du­el­le kon­kur­ren­ce, men halv­de­len af ryt­ter­ne skal først i ak­tion i dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.