FC Kø­ben­havn sa­el­ger re­ser­ve­ba­ck til Mol­de

Høj­re­ba­ck­en Chri­stof­fer Rem­mer for­la­der FC Kø­ben­havn for at fort­sa­et­te kar­ri­e­ren i Nor­ge

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den 23-åri­ge høj­re­ba­ck Chri­stof­fer Rem­mer skif­ter fra det dan­ske mester­hold FC Kø­ben­havn til den nor­ske Tip­pe­liga­klub Mol­de.

Det med­del­te FCK på klub­bens hjem­mesi­de i går.

Rem­mer stod bag bå­de Pe­ter An­ker­sen og nord­man­den Tom Høg­li i kam­pen om høj­re­ba­ck­plad­sen på FCK-hol­det, og der­for var ud­sig­ten til spil­le­tid i denne sa­e­son be­gra­en­set.

»Han har brug for at spil­le fast, og med An­ker­sen og Høg­li på hans pri­ma­e­re po­si­tion som høj­re­ba­ck, er vi da­ek­ket sta­er­kt ind, og der­for var det her den bed­ste løs­ning for bå­de Chri­stof­fer og os,« si­ger FCK­ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken.

For­svars­spil­le­ren nå­e­de 67 kam­pe for FCK og har va­e­ret med til at vin­de to DM-tit­ler samt to po­kal­tit­ler.

»Jeg har va­e­ret i KB og FCK si­den dren­ge­å­re­ne, og jeg har haft man­ge go­de fod­bold­ma­es­si­ge op­le­vel­ser med klub­ben og de men­ne­sker, der er i den, så det er na­tur­lig­vis sva­ert at si­ge farvel,« si­ger Rem­mer til fck. dk.

»Men jeg har følt, at det er det rig­ti­ge tids­punkt for mig nu. Jeg har brug for me­re fast spil­le­tid på højt ni­veau, og jeg er sik­ker på, at skif­tet til Mol­de er godt for min frem­ti­di­ge kar­ri­e­re. Jeg gla­e­der mig i hvert fald til ud­for­drin­gen.«

Jeg har brug for me­re fast spil­le­tid på højt ni­veau, og jeg er sik­ker på, at skif­tet til Mol­de er godt for min frem­ti­di­ge kar­ri­e­re Chri­stof­fer Rem­mer

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.