Søn­derjyske hen­ter fin­ne i Ful­ham

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Vi­ce­me­stre­ne fra Søn­derjyske har få­et en tra­eg start på Su­per­liga­en med kun to po­int i fi­re kam­pe, og nu op­ru­ster klub­ben på spil­ler­si­den.

Klub­ben fra Ha­der­s­lev med­del­te i går, at man har skre­vet en to­årig kon­trakt med den fin­ske spil­ler Sa­ka­ri Mat­tila, som er hen­tet til det søn­derjyske fra den en­gel­ske Cham­pions­hip-klub Ful­ham.

Mat­tila nå­e­de der­med kun en en­kelt sa­e­son i Eng­land, hvor det ik­ke blev til me­get spil­le­tid.

»Han er dog i en gan­ske fin for­fat­ning, om end han na­tur­lig­vis mang­ler lidt kamp­tra­e­ning. Men el­lers skal han kun­ne bi­dra­ge fra før­ste dag på en i for­vej­en rig­tig god midt­ba­ne hos os,« si­ger Søn­derjy­skes sport­s­chef, Hans Jør­gen Hay­sen, i en pres­se­med­del­el­se.

Den 27-åri­ge midt­ba­ne­mand står no­te­ret for ni land­skam­pe for Fin­land.

Han er en rig­tig sta­erk spil­ler, som be­sid­der bå­de le­de­r­e­gen­ska­ber og den ret­te men­ta­li­tet. Han er en ar­bejd­s­om team­play­er, der har blik for spil­let bå­de i for­hold til det de­fen­si­ve og of­fen­si­ve, ly­der vur­de­rin­gen fra Hay­sen.

Sa­ka­ri Mat­tila har tid­li­ge­re op­t­rå­dt for blandt an­det Klu­bi 04, HJK Hels­inki, Udi­ne­se, Asco­li og Bel­lin­zo­na samt alt­så Aa­les­und og Ful­ham.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.