Det la­ver An­ders Fogh Ras­mus­sen

BT - - NYHEDER -

Kon­su­lent og rå­d­gi­ver for:

Bo­ston Con­sul­ting Group (skal skaf­fe fle­re of­fent­li­ge kun­der, f.eks. for­svars­mi­ni­ste­ri­er, og pri­va­te pro­du­cen­ter af vå­ben, ja­ger­fly og pans­re­de kø­re­tø­jer)

Gold­man Sa­chs (børsno­te­ring af Dong mv.)

Den ukrain­ske pra­esi­dent Fored­rag ar­ran­ge­ret af Was­hin­g­ton Spe­a­kers Bu­reau og Ce­le­bri­ty Spe­a­kers i Lon­don:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.