FN: Alt ty­der på ga­san­greb i Alep­po

BT - - NYHEDER - /ritzau/Reu­ters

Der er ’en mas­se be­vi­ser’ for, at der er fo­re­ta­get an­greb med gift­gas i den sy­ri­ske by Alep­po, si­ger FNs ud­sen­ding Staf­fan de Mis­tu­ra. En ef­ter­forsk­ning er i gang, og hvis den be­kra­ef­ter, at der er an­vendt gas, er det en krigs­for­bry­del­se, si­ger de Mis­tu­ra. Mindst fi­re men­ne­sker er om­kom­met, og man­ge an­dre har pro­ble­mer med at tra­ek­ke vej­ret, ef­ter at der til­sy­ne­la­den­de blev smidt gas ned over by­en sam­men med tøn­de­bom­ber.

Gas­sen me­nes at va­e­re kl­or, op­ly­ser Hamza Kha­tib, le­der af al-Quds-ho­spi­ta­let i Alep­po.

Han si­ger, at 55 men­ne­sker er på­vir­ke­de af gas­sen, og sent ons­dag af­ten var syv af dem fort­sat ind­lagt på ho­spi­ta­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.