Nye ve­nin­der

BT - - KULTUR - Lot­te Schar­ff | lots@bt.dk

Selv om de i åre­vis har be­va­e­get sig i sam­me bran­che, har de al­drig mødt hin­an­den. Men ef­ter at ha­ve til­bragt en in­tens uge på Sam­sø med op­ta­gel­ser­ne af ’Top­pen af pop­pen’ er Han­ne Bo­el og Ida Corr ble­vet ve­nin­der. Og der gik ik­ke lang tid af pres­se­mø­det på ’Top­pen af pop­pen’, før de to stod og hvi­ske­de, ti­ske­de og fni­se­de.

»Vi klik­ke­de ba­re med det sam­me,« sag­de den 58-åri­ge Han­ne Bo­el, mens Ida Corr, 39, nik­ke­de be­kra­ef­ten­de og for­tal­te, at det, som og­så har styr­ket ven­ska­bet, er, at de beg­ge er san­ge­r­in­der og der­for ved, hvad det be­ty­der at stå helt ale­ne på en sce­ne.

»Og så har vi beg­ge et stort par­ty­gen, som vi beg­ge har sva­ert ved at sty­re. Og selv om vi af­tal­te, at vi skul­le gå i seng kl. 02, så har jeg for­ladt Ida, for­di jeg gav op. Det var og­så en af de ting, vi har sam­men,« grin­te Han­ne Bo­el.

FOTO: NILS MEILVANG

Del­ta­ger­ne i årets ud­ga­ve af ’Top­pen af pop­pen’ er Ida Corr, Ken­no Pe­der­sen og las­se Kram­høft fra Djä­mes Braun, Pe­ter A.G. Han­ne Bo­el, Fal­lu­lah, Tro­els Gu­stav­sen fra No­ah og Lau Høj­en fra Car­park North.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.