BT AN­BE­FA­LER – DET SKAL DU SE

BT - - TV-GUIDE -

LOT­TE SCHAR­FF Jour­na­list ’En kul­ti­ve­ret rap­pens­kral­de’

Portra­et­pro­gram Selv om jeg for la­engst har la­est hen­des erin­drings­bø­ger, ’Kun en pi­ge’ og ’De send­te en da­me’ og set fil­ma­ti­se­rin­gen af sam­me, er jeg på, når po­rtra­et­tet af Li­se Nør­gaard bli­ver sendt. For selv om jeg ken­der hen­des hi­sto­rie fra barn- og ung­doms­ti­den i Roskilde, så er Li­se Nør­gaard i min op­tik al­tid godt sel­skab.

BENJA­MIN MUNK LUND Sport­s­chef Fod­bold

OL Dan­marks fod­bold­ma­end har på ut­ro­lig vis spil­let sig i kvart­fi­na­len ved OL i Rio. Her ven­ter Ni­ge­ria, og det er va­erd at se, om de sni­ger sig vi­de­re en gang me­re. Man har på for­nem­mel­sen, at alt kan ske.

KIR­STEN ERLENDSSON Jour­na­list ’Mit Spa­ni­en

Livs­stil Jeg har al­drig va­e­ret i An­da­lu­si­en i Spa­ni­en, så jeg vil ta­ge med de to rej­se­kam­me­ra­ter og livs­ny­de­re Leth og Pil­gaard på tur i den nye rej­se­se­rie, de har la­vet til TV2 Fri. Spa­ni­en er så me­get an­det end rød­vin og ta­pas, og de to her­rer kla­e­der hin­an­den med de­res ’grum­py old men’-at­ti­tu­de og go­de grin.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.