Jag­ten

DA­GENS TIP lør­dag

BT - - TV -

Styr­ke­prø­ven mel­lem rov­dyr og de­res byt­te hø­rer til nog­le af na­tu­rens mest dra­ma­ti­ske be­gi­ven­he­der. Ved kyster­ne mø­des rov­dy­re­ne fra luf­ten, land­jor­den og ha­vet. Vi føl­ger del­fi­ner, der grup­pe­vis ka­ster sig op på stran­den for at fan­ge fø­de. Og in­gen byt­te­dyr kan vi­de sig sik­re i na­er­he­den af den gå­en­de bla­eks­p­rut­te. DR1: 19.35

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.