I fa­engsel

BT - - TV -

Me­get få fan­ger sid­der in­des­pa­er­ret på liv­s­tid el­ler ube­stemt tid. Re­sten kom­mer ud på et tids­punkt. Her mø­der man men­ne­sker, der har va­e­ret spa­er­ret in­de rig­tig man­ge gan­ge. Hvad ka­em­per de med? Og hvor­for ry­ger halv­de­len af de løslad­te til­ba­ge til de luk­ke­de fa­engs­ler in­den to år? Og bli­ver man bed­re af at sid­de i fa­engsel? DR2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.